Nạp Tích Lũy Nhận Thất Tinh TrậnNạp Tích Lũy Nhận Thất Tinh Trận

Thời Gian: Vĩnh Viễn ( Mốc Tích Lũy Tính Từ 27/05/2019)

Nội Dung: Từ ngày 27/05/2019 khi chuyển Cxu vào game đạt mốc tích lũy 1 Triệu Cxu ( Không giới hạn thời gian và số lần chuyển)  , vui lòng báo danh tại Fanpage Cộng Đồng Manga Game  để báo danh nhận Thất Tinh Trận x1

Lưu Ý:

Chỉ tính Cxu chuyển vào game , không áp dụng khuyến mãi hoặc Thẻ Cxu

Nạp đủ mốc 1 Triệu Cxu là có thể nhận 01 lần , không giới hạn số lần nạp và số lần nhận

Ví dụ : Chuyển 2 Triệu Cxu sẽ nhận Thất Tinh Trận x2

X
Popup gốc trái mỗi ngày