Khắc Phục Lỗi Màn Hình ĐenKhắc Phục Lỗi Màn Hình Đen

Hiện tại một số bạn khi vào game sẽ bị màn hình đen, vui lòng làm theo cách khắc phục sao

Hãy xóa đi dòng chữ có "https://"trên link vào game, sao đó enter lại trang là có thể vào được game

Chúc bạn chơi game vui vẻ.

X
Popup gốc trái mỗi ngày
Rương website Rương website